Енергетика і Ресурси

Енергетика і Ресурси
Електроенергія, Нафта і Газ, Гірнича розробка, Комунальні послуги

За останнє десятиліття багато енергетичних і ресурсодобувних компаній неодноразово стикалися з певними труднощами по кожній з галузей:

Електроенергетика

 • Зріст цін на основні види палива
 • Обмеження по забрудненню навколишнього середовища
 • Постійно зростаючий попит на енергію
 • Монополізація
 • Дерегуляція енергетичних ринків в розвинутих країнах і доволі сильний державний контроль в країнах, що розвиваються

Нафта і Газ

 • Значні і непередбачувані коливання цін
 • Виснаження дійсних родовищ і необхідність їх заміни іншими – результатом цього є великі витрати на дослідження нових нафтових і газових родовищ та посилення конкуренції всередині галузі
 • Поглинання дрібних національних компаній великими міжнародними корпораціями

Гірнича розробка

 • Вичерпання основних родовищ і як наслідок необхідність розробки нових менш багатих родовищ
 • Необхідність збільшення кінцевого добування з гірничої породи
 • Неефективне добування і застарілі технології, які приводять до збільшення витрат на розробку родовищ
 • Низька прибутковість і необхідність вертикальної інтеграції
 • Необхідність значних інвестицій в обладнання
 • Важливість забезпечення необхідних умов безпеки
 • Жорстке державне регулювання галузі

 

Фактори, перераховані вище, істотно сповільнюють розвиток компаній, і в той же час є поштовхом для впровадження необхідних змін для досягнення високого рівня продуктивності та виходу на бажані ринкові позиції.

Прагнення досягти стабільного зростання і лідерства в галузі вимагає від компаній сфокусуватися на впровадженні нових технологій та інноваційному підході, оптимізації внутрішніх процесів (видобуток, дистрибуція, перевезення і т.д.), розвитку оптимальної системи ризик менеджменту.