Фінансовий сектор

Фінансовий сектор
Банківська діяльність, Страхування, Приватне капіталовкладення

Важливо сказати, що нещодавня фінансова криза значно змінила світову економіку. Великі фінансові компанії постраждали від економічного регресу, зниження цін на нерухомість, знецінення акцій, посилення державного нагляду і контролю. Ті компанії, які не були готові до змін, наблизилися до дефолту. Навіть ті компанії, які прийняли відповідні заходи, щоб впоратися з кризою, повинні освоїти нове економічне середовище та створити нові моделі для підвищення ефективності бізнесу.

На сьогоднішній день всередині самого сектору існують наступні труднощі:

Банківська діяльність і страхування:

  • Необхідність розвитку нової бізнес-моделі, яка орієнтована на побудову взаємин із споживачами
  • Аналіз і прогнозування рівня дохідності та прибутку всередині самої індустрії
  • У рамках стратегічних цілей - необхідність перегляду організаційної структури, існуючих бізнес моделей і процесів та їх адаптація до мінливої поведінки споживачів
  • Впровадження ефективної системи управління ризиками
  • Прогнозування зростаючого впливу державного регулювання
  • Зниження витрат одночасно з забезпеченням високої якості послуг

Приватні інвестиційні фонди

  • Необхідність стабілізації інвестиційного портфелю, перегляду інвестицій і скорочення витрат
  • Прогнозування і диференціація інвестиційних можливостей на постійно мінливому ринку капіталу
  • Вдосконалення політики ризик-менеджменту
  • Зміна інвестиційної стратегії та фокусування на хеджуванні

Нас визнають за впровадження ефективних програм управління змінами через співпрацю з нашими Клієнтами. Ми в змозі допомогти нашим Клієнтам у таких сферах, як стратегічні моделі, організаційна структура, маркетинг, управління відносинами з покупцями, операційна досконалість, дью ділідженс.